φωτοβολταικά πάνελ + θέρμανση πισίνας !

Η μεγαλύτερη καινοτομία είναι γεγονός.

Start your project

Smart solar panels for smart buildings

The DualSun solar panel is an advanced hybrid solar (PV-T) technology that produces simultaneously electricity (photovoltaic) and hot water (solar thermal).

The patented and award-winning technology offers a competitive and powerful energy solution that will transform our homes and buildings from energy consumers, to energy producers.

DualSun in the News

Blog - News